SUCH Nuch safedog/Räddningshund
Fairlines Future Vision

SUCH Nuch safedog/Räddningshund
Fairlines Future Vision "Kirk"
in memory

Korthårs Collien är en av 28 raser som står på den Engelska listan över sårbara National raser.

Sobelfärgen är inte en orginal färg hos korthårs Collien.

I rasens begynnelse fanns det Bluemerle och trefärgade.

Färgen blev introducerad i rasen med inkryssning av Sobel långhårs Collie.

Den sobla färgen är ett arv från långhårscollie.

Pälslängden hos Collie styrs av ett enkelt genpar,genparet kan bestå av två gener för korthår.två gener för långhår eller en gen för kort och en gen för lång päls.

Genen för kort päls är dominant.

Collien härstammar från vall/gårdshundar Border Collien.

i rasens början såg dom mer ut som Border Collie.

Orsaken till att dom skiljer sig åt idag är att collien huvudsakligen blev avlad för utställning, och border collien för vallning.

Dagens Collie och Border Collie är ett bra exempel på rasens utveckling när uppfödare styr och välger ut sina avelsdjur.

Under första Världskriget blev collienanvänd som tjänstehund av det brittiska försvaret.

Det skall finnas dokumenterat att en Bluemerle Korthårscollie blev använd med stor succe´Rapporthund.(meddelande hund)

Dom var populära vid Brittiska försvaret hundskola för dom räknades som lojala, lättlärda, och inte aggressiva.

I dagens samhälle finns det godkända räddningshundar och tjänstehundar i flygvapnet och civilförsvaret.

Den används även som Servicehund.

Utan inkryssning av långhårscollien hade den inte överlevt som ras.

Den har alltid varit mindre i antal och mindre populär än långhårscollien.

Q-kull
lång korthårs kombination

Q-kull
lång korthårs kombination

Collie Korthår

Den generella inavelsgraden i korthårs rasen är högre än det som rekommenderas av genetiker för att rasen skall hålla sig frisk och livskraftig i generationer framöver.

Genetikernas rekommendation är att man inte ökar inavelsgraden med mer än 1% varje år.

Det ideala hade varit om om den samlade inavelsgraden hade legat under 1% ,Istället ser vi att inavelsgraden ökar med ett genomsnitt på 5,35% per år.

Förhoppnings fullt ser vi emmelertid att den generella trenden i Sverige

att inavsgraden är på väg ner.

Något som kan tyda på att uppfödare har tagit till sig detta mer,Enl.SKK

Genetikern Per-erik Sundgren skriver i artikeln "osunda skönhetsideal ger sjuka hundar"följande

I raser där inavelsgraden ökar med mer än 1% per generation dröjer det 20-30 generationer innan man märker några problem med hälsa

och livskraft som inavel förorsakar.när raser är grundlagt på ett fåtal individermed nära släktskap sim ej gick att undgå i begynnelsen visar 

inavels skadorna sig fortare.

Och han skriver vidare:

till skillnad vad de flesta tror är våra hundraser inte särkilt gamla som rena raser.

Den väldigt strikta rasaveln har i många tillfällen inte mer än 50 år på nacken och bara ett fåtal 100 år.

Flertalet av raser är i nu i begynnelsen av den tidsperiod då då inavels skador kan visa sig.

Om inget görs mot detta kan problemen inom raserna att öka kraftigt de närmaste 10-20 åren.

Korthårs Collien är en liten ras.Det säger sig själv att uppfödare av rasen har ett stort ansvar i att bevara och helst öka den genbas vi har.

Och det görs inte vid inavel ,men det görs vid att använda ett så brett urval av individer som möjligt.

Källa:

www.skk.se (avelsdata)