CEA:Collie eye anomaly

Är en recessiv nedärvd defekt i ögat som förorsakar underutveckling av hinnan (Choroid) som ligger under näthinnan (retina).

Det varierar lite från land till land men man tror att förekomsten av CEA ligger på ca: 75-90 % i Collierasen.Det gäller långhårscollien för korthårscollien ser det ljusare ut.I varje fall i landen Sverige.Finland och Norge.

Men generellt är CEA utbredd i rasen.

CEA i allvarligare form (colobom,näthinneavlossning)kan förorsaka blindhet.Hundar som har CEA i mild form(CRD)har som vi vet normal syn.Pga det räknar dom flesta uppfödare inte CEA som ett stort hälsoproblem i rasen.

Varför några djur visar mer allvarliga grader av CEA vet man inte helt.

Men man tror att det är andra genetiska markörer som agerar tillsammans med CEA-genen och producerar mer allvarliga förändringar som Colobom som kan ge näthinneavlossning och blödningar som utvecklar sig till blindhet.

defekten visar sig vid ögonlysning av valpar som är mellan fem och åtta veckor gamla.Ögonlyses äldre hundar kan CEA vara maskerat av pigment och ögat ser normalt ut.

Nyligen var den enda möjligheten att veta om en hund var bärare av CEA,var om den producerade  CEA till avkomman.

Men 2005 blev en gen-test möjlig för CEA.Den blev utvecklad av en forskare vid Bakers Institute for Animals Health,Cornell University ,och administreras idag av optigen-labratoriet i USA

testen kan visa om hunden är fri.bärare

Med den höga förekomsten av CEA i rasen Collie är det möjligt eller ett mål att utreda defekten.

ett mer realistiskt mål är att öka procenten klinisk friska,gen-test gör detta möjligt,om man parar  en CRD-hund med en icke bärare blir alla valparna i kullen CEA fria,alltså klinisk fria.

källor.

SKKs Avelsdata