Visste du att...

Collien med flera andra Collie raser har en genetisk defekt som gör att en del hundar inte tål en del mediciner.Man räknar med att så många som 3 av 4 Collie kan ha detta genfel MDR1 "multi Drug resistence 1 ",är en mutation i genen MDR1.

Denna genkod är ett protein (P-glycoprotein) som är ansvarig att bryta ner gift rester i hjärnan.När denna process felar vill gift rester samlas i hjärnan i stället för att fraktas bort som hos normala djur.och förgiftning kan upptå.

Collies med genfelet är överkänsliga för mediciner som bla,Ivermetin enklare typer av antibiotikum.Hjärtmediciner etc,

Symtom kan vara ovanligt mycket secret utsöndring,problem med balansen,blindhet ,koma,andningsproblem och död.

Fenomenet "Ivermectin-förgiftning hos collie"blev först beskrivet av forskare vid Washington State University 1983.

Forskning på den muterade genen MDR1 genen visar att defekten stammar från avelsdjur av vallhundstypen från Storbritanien Innan raserna blev delade.I tidsrummet för 1873.Idag finns defekten i raser förutom Collie hos Shetland Sheepdog,Bordercollie,Australian Shepherd.Old English sheepdog.Schäfer mm.

 

MDR1-defekten nedärvs atosomalt recessivt.Tre kombinationer av MDR1 genen är möjlig:

MDR1 +/+:hunden är frisk icke bärare av och har dubbelt anlag av den normala genen.Hunden vill inte vara kännslig mot mediciner,och vill inte överföra defekten till sin avkomma.

 

MDR1 +/- :hunden är bärare med ett genpar som består av en frisk och en defekt gen.Hunden vill ge defekten vidare till sin avkomma med 50% och kan själv få mildare symtom vid bruk av Ivermectin-och relaterade mediciner.

 

MDR1-/-:hunden är affekterad och har dubbel uppsättning av den defeketa genen.Hunden vill ge defekten vidare till alla sina avkommor.

Hunden vill få livshotande symtom vid bruk av Ivermectin och relaterade mediciner.

I USA och nedöver Europa har det blivit mer och mer vanligt att gentesta för MDR1-defekten.Fördelen för hundägare är att kunna veta med säkerhet om hunden är överkänslig för vissa mediciner .

För uppfödare kan det vara bra att veta i sitt avelsarbete för möjlighet att redusera förekomsten av MDR1-defekten i Collie populationen.I Sverige är det inte så vanligt att man gör det.

De flesta Veterinärer är klara över att många Collie är känsliga mot enklare mediciner,men Collie ägare bör likväl vara uppmärksamma och fråga en x-tra gång om medicin som förskrivs till hunden.

 

Källor:

http://www.gencouns.nl/dnaonderzoek_dogs.php

http://www.mdr1-defek.de/index.php?lang=NO