Straightlines Reunion In Gold

Born:

20130508

Hips Free HD A/A.
eyes:crd
Känd mental status

Champ,Quality Sweden Kennel Club Nat,Show 2015
Norway Kennelclub Dobermanclub 2016
Best female openClass Excellent.Champ,quality.
Second best Female WinningClass CAC/CERT

Hips Free HD A/A.
eyes:crd
Känd mental status

Champ,Quality Sweden Kennel Club Nat,Show 2015
Norway Kennelclub Dobermanclub 2016
Best female openClass Excellent.Champ,quality.
Second best Female WinningClass CAC/CERT

FAIRLINES THE SHOOW PRINCESS

Lura"
CK CERT CACIB BIR
CEA CRD valp/vuxen
HD A/A Free
Känd mental status
Skottfast

STEADWYN BLACK TROOPER

CK.bästa Junior ReservCERT
CK CERT Bästa hane segrarklass BIR
HD A/A Free
Ögon Lindrig CRD
Känd mental status